Büzüşme Tankı Nerelerde Kullanılır?

Büzüşme Tankı Nerelerde Kullanılır?

Büzüşme Tankı

Büzüşme tankı genel anlamda genleşme tankı ile aynıdır. Soğutma sistemleri için tercih edilip kullanılır. Isıtma sistemlerine göre daha ters bir mantık ile çalışır. Isıtma sistemindeki su genleşip sistem basıncını artırdığı için sistem basıncı genleşme tankının basıncından daha üstün gelir. Genleşme tankı daha çok içerisine su almaya başlar. Sistemde bulunan su hacminin en yüksek sıcaklıktaki genleşme kat sayısı ile yapılan hesap doğrultusunda birleşip genleşecek su oranı kadar hacimdeki suyu içerisinde tutar. Su sistemlerinde, basınç sistemlerinde, yıkama sistemlerinde, sulama pompaları da, soğutma sistemlerinde, güneş ve basınç tutma sistemlerinde kullanılır. Sizde https://www.vefaheat.com/tanklar-2/genlesme-buzusme-tanklari/ sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Büzüşme Tank Grupları

Sistem basıncıyla genleşme tankı basıncı denge içerisinde olduğu zaman akışta duruş olur ve sistem yeniden normale döndüğü zaman sistemde basınç düşüşü yaşandığında genleşme tankının içindeki suyu sisteme geri iletir. Soğutma sisteminde ise daha çok tam tersi bir durum yaşanır. Su sıcaklığında düşüş olduğunda su büzüşür ve sistemde basınç düşme yaşar. Büzüşme tankı içindeki basınç çok olduğu zaman sistemdeki su hacminden oluşan hesapla büzüşüp su oranı kadar hacimdeki suyu sistem basıncı ile eşit bir duruma belediye kadar sisteme iletir. Su ısınıp sistem basıncı normal bir şekle dönüş yaptığında su yeniden tanka geri verilir. Büzüşme tankları genleşme tanklarının tam tersi bir çalışma sergiler. Büzüşme Tankı iki gruba ayrılır. Bir tanesi açık büzüşme tankı olurken diğeri ise kapalı büzüşme tankıdır. Açık büzüşme tankları daha çok atmosfere açık olacak şekilde çalışır. Büzüşme tankı atmosfer basıncının oran durumuna göre tesisatın basınç üzerine çıkmasına engel olarak sistemi korur. Kapalı büzüşme tankı ise açık genleşme tankının yerleştirilen eşiği durumlarda ve çok daha fazla kapasite durumlarında çalışma yapan sistemlerde tercih edilip kullanılır. Genel olarak kullanım alanları şu şekildedir;