Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noter onaylı tercüme; yapılan çevirinin noter tasdikinden geçmiş olması ve devlet kurum ve kuruluşlarında resmi nitelik taşıması anlamına gelir. Bu çeviri türü ile yeminli tercüme arasında farklılıklar vardır. Bu alandaki bütün talepleriniz için sitesine başvurabilir; hatasız, güvenilir ve profesyonel noter onaylı tercüme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Üniversitelerin çeviribilim bölümünden veya mütercim tercümanlık bölümünden mezun olanlar yahut çeviri yapabilecek seviyede dil yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlamış herkes, notere başvurarak resmi belgeleri sunup yeminli tercüman olabilir. Ardından noter bu kişilerin dil yeterliliği konusunda ikna olursa yeminli tercüman zaptı imzalatılır. Böylece kişi yeminli tercüman unvanı kazanır. Bu belgenin bir örneği tercümanda, diğer örneği ise noterde bulunur. Söz konusu belge; tercümanların bu faaliyeti çeviri etiğine uygun bir biçimde gerçekleştireceğinin, eksiksiz ve doğru tercüme yapacağının beyanıdır. Tercüme hatalarından doğabilecek tüm yasal sorumluluğun tercüman tarafından üstlenildiğini gösterir. Yemin belgesi bulunan tercümanlar çeviri işleminden sonra orjinaline ve yaptığı çeviriye imza atar. Daha sonra kaşe basar. Bu belgeye yeminli tercüme denir ve bütün resmi kurumlarda geçerlidir.

Noter Onaylı Tercüme Hangi Belgeler İçin İstenir?

Yukarıda anlatılan tercüme eğer noter tarafından tasdik edilmişse noter onaylı tercüme diye adlandırılır. Çeviriyi yapan tercümana ait yemin zaptı hangi noterde kayıtlı ise onay alabilmek için o notere başvurulması gerekir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize evrakı, vekâletname, transkript, sponsor mektubu bunlardan bazılarıdır. Ayrıca; sözleşme, sertifika, sağlık raporu, resmi gazete, referans mektubu, patent belgesi, pasaport, oturma izni, oda sicil kaydı gibi belgelerin çevirisinde de noter onaylı tercümanlara ihtiyaç duyulur. Öte yandan; nüfus cüzdanı, nüfus belgesi, niyet mektubu, muvafakatname, mahkeme tutanağı, maaş bordrosu, kimlik belgesi, imza sirküleri, ikâmetgâh, ikâmet izni, evlilik cüzdanı, doğum belgesi gibi evraklar için de noter onaylı tercüme talep edilir. Diploma ve diploma denkliği, resmi kurumlara ibraz edilecek olan CV’ler, banka hesap dökümü, adli sicil kaydı gibi belgelerde de noter onaylı tercüme gerekir.