Veri Analizi

Veri Analizi

Veri Analizi Süreci

Veri analizi doğru veri ve yöntemlerle yapıldığında veri analizi, şirketlerin stratejik ve önemli kararlar alırken yapabilecekleri birçok hatayı önleyebilir. Bankacılık, finans, perakende ve sağlık gibi birçok sektör de müşteri memnuniyetini ölçmek ve iyileştirmek için veri analitiğini kullanır. Profesyoneller tarafından gerçekleştirilen veri analiz süreçleri ve veri analizi uygulamalarının kullanılması da zamandan tasarruf etmek ve mümkün olan en doğru sonuçlara ulaşmak için gereklidir. https://www.biligopex.com/6sigma sitesinden hizmet alabilirsiniz. Temel olarak veri analizi bu, ham verilerin toplanması ve istatistiksel teknikler kullanılarak anlamlı ve faydalı bilgilere dönüştürülmesi süreci olarak tanımlanabilir. Veri analizi, büyüme, küçülme ve pazarlama stratejileri gibi önemli kararlar almak için kullanılır.

Veri Analizi Yöntemleri

Sektöre veya şirkete bağlı olarak bazı ek adımlar vardır, ancak veri analizi sürecinde kullanılan beş temel adım vardır. Hedeflerin Belirlenmesi Veri analizinde toplanacak veriler önceden belirlenmeli ve açıklanması planlanan analiz olmalıdır. Hedeflere karar verirken veriler yaş, cinsiyet, gelir düzeyi vb. gibi farklı sınıflara ayrılabilir. Veri toplama, farklı kaynak ve türlerden mümkün olduğunca fazla veri toplamak, veri analizinin daha doğru sonuçlar üretmesinin yolunu açmaktadır. Hâlihazırda çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır ancak en yaygın olarak kullanılanları bilgisayarlar, sosyal medya, bloklar, forumlardır. Uygun olmayan analizleri ortadan kaldırmak ve yanıltıcı sonuçlardan kaçınmak için planlı eylemler gerçekleştirilmelidir. Veri analizi ekibi ile çalışma, veri analizi, şirkette çalışanlar için ek bir görev olarak görülmemesi gereken, kendi uzmanlık gerektiren bir iştir, ancak veri analizi konusunda uzmanlaşanlar süreç yönetimini gerçekleştirir. Tekrarlamak ve optimize etmek, veri tutarlılığını izlemek ve en doğru sonuçları elde etmek, veri analiz sürecinin mümkün olduğunca tekrarlanmasını gerektirir. Çıkarım analizi gereklidir. Çıkarım analizi, daha büyük grupları yorumlamak ve küçük miktarlardaki verilere dayalı kararlar vermek için kullanılır. Tahmine dayalı analitik var. Tahmine dayalı analitik, bir grup veya olaydan gelen verilerle başka bir grup veya olaya açıklama eklemek için kullanılır. Analiz edilen veri miktarı arttıkça, bu verileri işlemek ve yorumlamak için uzmanlık ve doğru uygulamaya duyulan ihtiyaç da artar.