Güvenlik İle İlgili Sahip Olunması Gereken Belgeler Nelerdir

Güvenlik İle İlgili Sahip Olunması Gereken Belgeler Nelerdir

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir

Tesis Güvenlik Belgesi, bir tesisin fiziki olarak güvenliğinin sağlandığının, içerden ve dışarıdan gelebilecek tehditler değerlendirilerek belirli bir fiziki güvenliğe sahip olduğunu Milli Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan kontrol edilmesi sonucu alınabilen bir belgedir. Tesis Güvenlik Belgesi, ISO 9001 belgesi gibi 3 yıl geçerliliği olan bir belge değil, her yıl ocak ayında kontrol ettirilerek alınabilecek bir belgedir.

Güvenlik Talimatı Çeşitleri

Özellikle harp sanayisine yönelik hizmet sunan işletmeler bu belgeye mutlaka sahip olmak zorundadır. NATO güvenlik talimatı, ayrıca NATO ile ilgili faaliyet gösteren bir kurum ve kuruluş olunması durumunda alınması gereken bir belgedir. Tesis güvenlik belgesi Milli ve NATO olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun dışında Kişi Güvenlik Belgesi de bu firmalarda görev yapan kişilerin gizlilik dereceli bilgilere ulaşabilmesini sağlayan bir belge niteliğindedir. Kişi Güvenlik Belgesi’ne sahip olabilmek için kişinin arşiv araştırması yapılmış ve sonucunda durumu uygun bulunmuş olmalıdır.

Güvenlik Belgesinin Kapsamına Giren Konular

Tesis Güvenlik Belgesi, fiziki güvenlikle ilgili alınabilecek önlemleri kapsadığı için bu konu içerisinde yangına karşı önlemlerin alınmış olması gerekir. Tüm bu önlemlerin yanında personel güvenliğine yönelik önlemler ile evrak ve dokümanların güvenliğine yönelik önlemleri de kapsamalıdır. Doküman güvenliğinin hangi evrak için hangi aşamada sağlanacağı önceden belirlenmiş kriterlere sahiptir. Burada çalışanların ve evrak üreten ya da evrak ile fiziki teması bulunan kişilerin, üretim ve arşivleme esnasında evrakın gizlilik derecesini kaşelemesi gerekmektedir.