İşe iade davası sözleşmesi feshedilen işçilerin hakkı olan bir davadır. Yani iş güvencesi kapsamındaki işçiler işe iade davası açabilirler. İşe iade davası açmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. İade davası belirli bir süre içinde açılmak zorundadır. Dava açmak ve işverene işe geri dönüş yapmak istediğini zamanında bildirmeyen işçilerin iade davası açması mümkün değildir. İş Kanunu'na göre 30'dan fazla işçi çalıştıran işyerinde en az 6 ay kıdemli işçi olarak çalışanlar iş güvencesi kapsamında oldukları için işten çıkarılmaları halinde,  işe iade davası açma hakkına sahiptirler. İşe İade Davası Açma Süresi  İş güvencesi kapsamında çalışan bir işçinin sözleşmesini fesheden işveren bunu haklı bir sebebe dayandırmak zorundadır. İşten çıkarılan işçi işten çıkarılma sebebinin haklı bir nedene bağlı olmadığını düşünüyorsa, işten çıkarıldığı güne takiben bir ay içinde işe dönüş (iade davası) açmak zorundadır. İşe iade davası için iş mahkemesine başvurmak gerekir. Mahkeme işten çıkarılma nedenini haklı bulmazsa işçinin işe geri dönüşünü ister. Karardan sonra işveren işçiyi bir ay içinde işe almak zorundadır. Mahkeme kararına rağmen işçiyi yeniden işe başlatmayan işveren tazminat ödemekle yükümlüdür. Mahkeme işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminatı da belirler. Mahkeme kararını verdikten sonra işçi ya da vekili 10 gün içinde işverene işe başlamak istediğini yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçi bu süre zarfından isteğini bildirmezse işe geri dönemeyeceği gibi işe başlatmama tazminatını da alamaz.