Kadınların Hak Eşitliği Hakkı

Kadınların Hak Eşitliği Hakkı

Kadınlar ve erkekler, her türlü toplumsal etkinlikte eşit haklara sahip olmalıdır. Kadınlara dünyamızda arkalarında duran güvenceden yoksun kalıp, çoğu zaman hak eşitsizliği karşısında zor durumlarla karşı karşıya kalmalarına neden olan hak eşitliğinin olmaması, somut sonuçları ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Her ülkede, kadınların çalışma hayatına katılmalarını, paydaş olarak etkin katılımlarını, özgürce ifade etmeyi ve çoğulculuk kavramlarını ön plana alan hak eşitliği, kadınların her alanda gelişimine ve toplumsal haklarının korunmasına büyük katkılar sağlamaktadır.

Kadınların Hak Eşitliğine Sahip Olmalarının Önemi

Kadınların, en önemli haklarına sahip olmaları, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerini kesintisiz sağlayabilmeleri anlamına gelmektedir. Kadınların eşit haklar hakkı sayesinde siyaset, ticaret, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki temsil haklarının sürdürülmesi, onlara çok yönlü toplumsal haklarının korunmasını sağlar. Kadınların hak eşitliğinin güçlendirmesinin, ülkelerin kalkınması için büyük önem taşıdığı aşikardır. Çünkü, kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimlerine büyük katkıları olacak cesur adımlarını atabilmelerini önleyen ayrımcılıklar, ekonomik kalkınmanın öncülüğünde devletleri geriye düşürmektedir.

Kadınların Hak Eşitliğinin Gereklilikleri

Hak sahipliği noktasında, hak eşitliği, toplumsal adaletin bir gereği olarak kabul edilmelidir. Çünkü kamu otoritesinin, hak eşitliği temeline dayalı egemenlik, adalet, eşitlik, özgürlük ve düşünce serbestliği gibi temel hakları planlaması, tüm ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Böylelikle eşit hakları ülkelerin kalkınmalarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Hak eşitliği, ülkelerin menfaatlerini koruyan haklarından biridir ve bu önemli tercih sürdürülebilir gelişim ve birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, bu hakkın tüm kadınlara sunulması için yapılması gerekenler ortaya koymaktadır. Kadınların, kararlarının anlaşılması ve kazançlarının kendi ellerinde olduğu sosyal hayatlarının sürdürülmesi hakkına sahip olmasının özgüveni arttırıcı etkisini göz önünde bulundurarak, bu hak eşitliği güvencesinin tüm ülkelerde uygulanması sağlanmalıdır. Kadınlara hak eşitliği uygulanmasıyla, küresel düzeyde gelişimlerin gözetilmesi, kadınlara özgüveni artıran toplu iyileşme ve toplumsal hakların korunmasının sağlanmasının ötesinde, daha refah ve çağdaş yaşamların yaşanmasına da katkı sağlayacaktır.