İşyeri Hekimi Neler Yapar?

İşyeri Hekimi Neler Yapar?

Gelişen ve büyüyen dünyamız gibi gün geçtikçe iş sahaları da büyüyor, iş sahalarının büyümesiyle işyerindeki pek çok çalışan için kaza, hastalık ve iş kazaları riski de artıyor. Günümüzde böyle bir durumda işyeri hekimi olmadan bir çalışma alanından bahsetmek çok zordur. Bir işyeri hekimi, bir işveren tarafından, genellikle yasal bir zorunluluk olarak, şirket çalışanlarının sağlığı ve refahıyla ilgilenmek üzere atanan bir kişidir. İş hekiminin görevleri, çalışma koşullarını ve çalışma ortamlarını iyileştirmeye yöneliktir.

Her İşyeri için Bir Hekim

İşyeri ve çalışma alanındaki risklerinin önlenmesi ve dolayısıyla işyerinde yaralanmaların, meslek ve işle ilgili hastalıkların önlenmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra sağlıkla ilgili konularda işverenlere, çalışanlara ve diğer paydaşlara tavsiye, bilgi ve rehberlik sağlanma gibi işleri de büyük dikkatle yapar. İşerinde işyeri hekiminin seanslarının istediğiniz uygun yapılmasını sağlayabilirsiniz. Hastalar, mevcut herhangi bir hastalığı veya genel sağlık konusunu tartışmak için şirket doktoruyla görüşebilirler. İşyeri hekimlerimiz ayrıca cinsel sağlık ve seyahat sağlığı dahil olmak üzere sağlıkla ilgili diğer konularda tavsiyelerde bulunabilir. Tüm iş yeri hekimlerinin birincil görevi hastaların bakımı ve güvenliğidir.

Şirketinizde çalışacak işyeri hekimi aşağıdakileri yapabilir.

  • Hastaların bakımını, güvenliğini ve sağlık kalitesini sürdürmek ve iyileştirmek için meslektaşlarla iletişim halinde olur.
  • Hizmetlerin ve sonuçların kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin tartışmalara ve kararlara katkıda bulunur.
  • Hasta güvenliği ile ilgili endişeleri dile getirir ve bunlara göre hareket eder.
  • Etkili ekip çalışması ile şirketin bir parçası olur.
  • Meslektaşların ve hastaların farklı durumlarına tolerans gösterip iyileşmeleri için elinden geleni yapar.
  • Kaynakları, hastaların ve şirketin yararı için verimli kullanır.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliğiyle ilgili çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmaları ziyaret edebilirsiniz.