Eğitimde Performans Sistemi Nedir

Eğitimde Performans Sistemi Nedir

Üniversitelerde Destek Veriyor.

23 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Ek'te, “Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin süresi ve niteliğinin yetersizliği ve performanslarının yeterince değerlendirilmemesi, eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir” şeklinde bir ifade kullanılarak, eğitimde performans sistemine geçileceği bildirilmiştir. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminde öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan bir sisteminin oluşturularak yeniden yapılandırılmaya gidileceği açıklanmıştır.MEB'in öncülüğünde yürütülecek bu çalışmalara Maliye Bakanlığının, Devlet Personel Başkanlığının, YÖK'ün ve üniversitelerinde destek vereceği belirtilmiştir.Öğretmenlerin yanı sıra aynı zamanda okullarla, eğitim kurumlarının da performanslarının takip edileceği ve bunun bilgisayar ortamında e-denetim desteğiyle yürütüleceği bildirilmiştir.

Üniversitelere Esnek Harcama İmkanı

Ayrıca planda, üniversiteler için de performansa dayalı modellerin uygulanmasının gerektiği ve “YÖK'ün, uzmanlık esasına dayalı planlama ve eşgüdümden sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılması, üniversitelerin idari yönetiminde profesyonel yöneticilik anlayışına geçilmesi ve üniversitelerin performansa dayalı olarak esnek harcama yapabilmelerine imkan verecek torba bütçe benzeri modellerin uygulanması ihtiyacı önemini korumaktadır” ifadelerine de yer verilmektedir.

Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerde Artacak.

Çalışmalar kapsamında, öğretmen istihdamına ilişkin strateji ve politika belgesinin hazırlanacağı ve Eğitim Fakültelerinin kontenjanlarının, ülkenin gelecekte ihtiyaç duyacağı branşlara ve öğretmen sayısına göre belirleneceği,öğretmenlerin atamalarında bölgelerin öğretmen ihtiyacının dikkate alınarak teşvik edici yaklaşımların uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca,öğretmenlerle, okul yöneticilerinin de hizmet içi eğitim sayılarının ve etkinliklerinin artırılacağı ve bu çalışmalara Maliye Bakanlığı, üniversiteler, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonlarının da katılacağı söylenmiştir.