Araç, Ev, Bayram, Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kredi Çekmek Doğru mudur

Araç, Ev, Bayram, Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kredi Çekmek Doğru mudur
Kredi NedirKredi belirli bir süre sonra geri alınmak şartı ile verilen borçtur. Kredi genellikle bankalar tarafından verilen bir borç türüdür. Bunun yanında benzer amaçla çalışan kredi merkezleri de kredi vermektedir. Kredi bir borç türü olduğu için banka ve kredi merkezleri bu borcu belirli bir faiz karşılığında verirler ve belirli vade sonunda bu borcun ödenmesini talep ederler. Kredi nakdi ve gayrinakdi kredi olmak üzere ikiye ayrılır. Bir kişiye bankanın sağlamış olduğu satın alma gücü para ise nakdi krediden bahsedilmektedir. Ancak bazen bankalar şirketlere,  tüzel ve gerçek kişilere kefalet ve garanti vererek de kredi sağlamış olur, bu kredi türü ise gayrinakdi kredidir.Araç, Ev, Bayram ve Eğitim Gibi İhtiyaçları Kredi ile Karşılamak Doğru mudurEkonomik zorluklar ve değişen hayat şartları kredi kullananların sayısında bir hayli artış yaşanmasına neden olmuştur. Konut almak isteyen ya da aracını yenilemek isteyen ancak bunun için yeterli birikimi olmayanlar bankalara başvurarak kredi kullanmayı talep etmektedir. Kredi kullanmadan önce düzenli bir işinizin olup olmadığını ve ödeme gücünüzün olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir. Yani gelir-gider dengenizi gözden geçirmelisiniz. Sonuçta kredi bir borçlanma şeklidir ve borçlandığınız tutarı faiziyle birlikte ödemek zorundasınız.