Emlak Vergisi Nedir Nasıl Ödenir

Emlak Vergisi Nedir Nasıl Ödenir

Emlak Vergisi İçin Gelir Servisine Başvurulmalı.

Emlak vergisi: arsa, arazi ve bina gibi taşınmazlar için ödenen bir vergi türü olup bu tür taşınmazı olan her vatandaş emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecekler, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurabilirler. Taşınmazı olan her şahıs form ve beyanname doldurmak ve beyan etmek zorundadır. Emlak Vergisi Beyannamesi için tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için ise ayrıca yapı kullanma izni fotokopisi, adres bilgisi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır. Emlak vergisinin, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında ödenmekte olup isteyen tamamını ilk seferde ödeyebilir. İkinci taksit ise Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Geciken Taksitler İçin Gecikme Cezası Ödenir.

Emlak vergisini ödemeyen mükellef geciken taksitler için her ay 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu hükümlerine göre belirlenen oranda gecikme cezası öder. Emekli, dul ve yetimler vergilerini, eğer yalnızca bir konutu varsa ve sadece oturma amacı ile kullanıyorsa indirimli olarak ödeyebilir. Süresinde ödeme yapmayanlar bir dilekçe ile yapacakları müracaat ile ödemelerini yapabilirler. Emlağın başkasına devri sözkonusu olduğunda, borcu olmadığına ilişkin belgeyi belediyenin ilgili makamından talep edebilirler. Ayrıca, satılan mülkün emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için belediyeye dilekçe vermeleri gerekmektedir.