Kına Gecesi Neden Kutlanır

Kına Gecesi Neden Kutlanır
Kına Gecesi Nedir Kına gecesi düğünden bir gece önce düzenlenen bir törendir. İslami bir gelenek olan kına gecesi gelin ve damadın evliliğini kutlamak için düzenlenir. Müslümanlıkta özel bir yeri olan kınanın gelinin ve bazı yörelerde damadın eline yakılması için düzenlenen bu tören hem eğlenceli hem de hüzünlü bir merasimdir. Daha çok kız evinde düzenlenen bu merasim yöreden yöreye küçük farklılıklar gösterse de aslında esas olarak aynıdır. Kına Gecesinde Neler Yapılır Evlenecek çifti kötülükten, nazardan ve kem gözlerden koruyacağına inanılan kına yakılmadan önce kına gecesine katılan misafirler müzik eşliğinde eğlenirler. Geline kına yakılmadan önce başına kırmızı bir örtü kapatılır. Gelin kıza genç kızlar kına gecesi boyunca eşlik ederler. Ellerinde kına tepsisi ile gelin kızın çevresinde dönerek kına türküsü söyleyen kızlar türkü söylemeyi kestikten sonra gelinin eline kına yakılır. Bazı yörelerde kına yakması için kınacı adı verilen kadınlar görevlendirilir. Kınacı gelinin eline dua ederek kınayı yakar. Gelinin eline kına eldiveni giydirilir. Kına yakma merasimi bittikten sonra misafirler eğlenmeye devam ederler.