Dinamik ve Statik Sesler Nelerdir?

Ses yalıtımı binalardaki sesin içe ya da dışardaki seslerin binaya girmesini engelleyen uygulamalardır. Modern yapıların olmazsa olmazı olan se yalıtım iki gurupta olarak incelenmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak ya da ses yalıtımı yaptırmak için online adresini tercih edebilirsiniz. Ses yalıtımı türleri ihtiyaca ve sesin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yalıtım yaptırılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sesin dinamik mi yoksa statik mi olmasıdır.

Ses Yalıtım Fiyatları

Dinamik sesler, maki ne sesi, araç sesi, darbe ile çıkan sesler olarak adlandırılmaktadır. Fanlar motorlar dinamik sesler gurubundandır. Hoparlörden çıkan sesler ise statik sesler gurubuna girer, insan kulağının algılama hızı ise 20 Hz ile 20.000 olduğundan dolayı ses frekansın düştükçe ses yalıtım şatları da zorlaşmaktadır. Özellikle baslasan sesin yalıtım daha zor olur. Tiz seslerin yalıtılması biraz daha kolaydır. Bu noktada tercih edebileceğiniz ses yalıtımı çeşidi ses türüne göre göre farklılık göstermektedir. Ses yalıtımı fiyatları da ihtiyacına göre ve yalıtımın türüne göre farklılık gösterdiğinden dolayı buradan net bir fiyat söylemek imkânsızdır. Yüksek şiddette dinamik seslerin yalıtımında ağır malzemeler kullanılacağından dolayı fiyatlar da biraz daha maliyetli olmaktadır. Her şiddetteki ya da frekanstaki sesin yalıtımını yapmak mümkündür. Ancak türüne göre doğru ses yalıtımı projesi yapılıp, uygun ve kaliteli malzemeler kullanılması gerekmektedir.