Davetiyelerdeki Özenin Nedeni

Davetiyelerdeki Özenin Nedeni

Ortaçağ Geleneğinin Devamı

Çok uzun zamanlar öncesinden gelen bir adet olan ve dünyanın birçok yerinde hala kullanılmakta olan davetiyeler ortaçağda başlayan bir geleneğin devamıdır. Bu denli özenli hazırlanmasının nedeni o zamanlardan beri asillere hitaben yapılan bir gelenek olmasıdır. Ancak ilerleyen zamanlarda insanlar gelişmiş ve sınıf ayrımlarının son bulmasıyla davetiyeler genele yayılmıştır. Ancak ilk halinin bozulmadan kaldığı kesindir.

Farklı Tasarımlar da Davetiye Modelleri

Hala tüm  bir zarf ve içerisindeki davet pusulasından oluşmaktadır. Zarfın amacı ilk olarak davet edilen kişinin içindekini görmesinin istenmesidir. Ve hala bütün davetiyelerde davetin kimlerce düzenlendiği kimlerin adına nerede yapılacağı ve ne zaman başlayacağı yer almaktadır. İçerisinde davetin türüne göre daha samimi ya da ciddi bir üslupla davet metni bulunmaktadır.

www.davetiyekatalogu.com