HACİZ SÜRECİ NASIL İŞLER?

HACİZ SÜRECİ NASIL İŞLER?

İcra Takip Yolları

Alacaklının, borçlusundan gönül rızası ile alamadığı varlıkları yasal yollara başvurarak alabilir. Konuyla ilgili kanun, İcra ve İflas Kanunu adı altında düzenlenmiştir. İcra mahkemelerinde görülen davalar sonucunda alacaklı, farklı yollarla alacağına ulaşabilir. İcra takip yolları birkaç yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bunlar; ilamlı takip, ilamsız takip ve kambiyo senedine bağlı takip olmak üzere üç çeşittir. Söz konusu takiplerin durdurulması için borçlu tarafından karşı hamle yapılabilir. Borçlunun haczi durdurma kararı alması için iyi bir haciz avukatı bulması önemlidir. Haciz avukatları adresinde olduğu gibi müvekkillerine veya davacı ya da davalı olanlara danışmanlık hizmeti de verebilir.

Karşı Tarafa Tebligat Gönderilmesi

Haciz işlemleri için öncelikle karşı tarafa tebligat gönderilir. Haciz işleminden önce borçluya birden fazla kez tebligat gönderilebilir. Bu işlemlerin bir zaman aşımı süresi vardır. Zaman aşımı süresini geçiren davacı da olsa davalı da olsa hakkını alamayabilir. Tüm süreçlere hakim olabilmek için bir haciz avukatından destek almak gereklidir. İcra davalarına bakan avukatlar icra ve iflasın takip yolları, alacak tahsili, iflas ve iflasın ertelenmesi davası, ihtiyati haciz, karşılıksız çek davaları, satış takibi, tasarrufun iptali, alacak takibi, menfi tespit gibi konularda hizmet verirler. İcra işlemlerinin başlatılması için dilekçe vermek için de avukatlardan yardım alınabilir. Alacaklı başvuru yaptıktan sonra durum icra müdürlüğüne intikal eder.