Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

Tazminat hukuku; kişinin malvarlığında rızası dışında oluşan her türlü zararı tanzim etmek üzere oluşturulmuş bir adalet koludur. Hukuk büromuza https://www.latifcembaran.com/tazminat-hukuku-avukati.html online sayfalarından ulaşabilirsiniz. Karşılanacak olan bu zarar maddi olabileceği gibi manevi alanlarda da yaşanabilir. Maddi ve manevi tazminat davası açmak istediğinizde av. Latif Cem Baran hukuk bürosuyla iletişim kurabilirsiniz.

Maddi Tazminat Davası

Trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi zararlarda, sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarda, haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarda, resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında, eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davlarında, hakaret, iftiraya dayalı maddi ve manevi zararlarda hukuki hakkınızı aramak ve dava açmak üzere avukatlık büromuz ile temas kurabilirsiniz. Tazminat bedeli; hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi - manevi zarara karşılık ödenen bedeldir. Tazminat, zararlarının miktarı tazminat davalarında belirlenir. Yine tazminat davalarında süreç her iki tarafın haklarının savunması ile gelişir ve yasal süreci hukuk birimleri belirler. Tazminat davaları iki kategoride incelenir. Maddi tazminat davası; ölüm nedeniyle ya da bedensel rahatsızlıklar veya iş gücü kaybı sonrası hak talep edilen zararların bedelidir. Manevi tazminat davası; zarar gören kişinin ruhsal olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle hak talebinde bulunması sebebiyle açılır.