Alyansın Anlamı ve Önemi

Alyansın Anlamı ve Önemi

Anlamı

Aşk ve sevgi önemli iki kavramdır. Erkek ve kadını birbirine bağlayan aşk ve sevgiyi ifade eden en önemli aksesuar ise alyans adı verilen yüzüktür. Geçmişten günümüze sadakati simgeleyen bu yüzük tarih boyunca kadın ve erkeği birbirine bağlayan en önemli öğe olmuştur.

Tarihçesi

Alyans, kadın ve erkeğin duygularının somut göstergesidir. Aşkın en son halidir. Güzel ve yoğun duygularla birbirini seven insanların, bu sevgilerini ispat eden ve onların birlikteliklerini göz önüne seren bu yüzük sonsuz sevgi ve bağlılığı ifade eder. İlk evlilik yüzüğü Mısırlı Firavunlar tarafından kullanılmıştır. Ağaç saplarından yaptıkları yüzüğü eşlerine hediye eden Firavunlar yuvarlak bir şekilde tasarladıkları bu yüzükle tarihte aşkı ve sevgiyi ilk defa yüzük ile ifade etmişler, bugünkü alyansın temelini atmışlardır. Mısırlılar ise yüzüğün hangi parmağa takılacağı ile ilgili geleneği başlatmışlardır. Mısırlılara göre yüzük parmağı adını verdiğimiz parmak ile kalp arasında bir bağ vardır ve bu parmağa takılan yüzük eşlerin birbirine sonsuza kadar bağlı kalmalarını sağlar. İşte yüzük parmağına takılan evlilik yüzüğü de evliliğin sonsuza kadar sürmesini, sevginin ve aşkın nihayete ermemesini ve mutluluğu temsil eder. Yüzüğün hangi ele takılacağı o kadar da önemli değildir. Aslında önemli olan o yüzüğün taşıdığı anlam ve çiftlerin bu anlama uygun davranmaladırı.