Huzur Evlerine Kabul Süreçleri Nasıl Belirlenir ve Gerçekleşir

Huzur Evlerine Kabul Süreçleri Nasıl Belirlenir ve Gerçekleşir

Ercümen Kararı Olmadan Huzurevine Kabul Olur Mu

Huzur evlerine kabul edinmek istenen yaşlı sosyal servis tarafından kendisinden istenen evrakları noksansız olarak sosyal servislerine teslim edildikten sonra yaşlı bireylerin dilekçesi gerekli ve ilgili olan büyükşehir belediyesi genel evrak servislerine gönderilerek kayıtlarının en etkili şekillerde yaptırabilirler. Sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar tarafından ilk görüşmeler ve istenilen evraklarda ki bilgiler ışığında yaşlı kişiler ile ilgili olan sosyal incelemeleri raporları yazılır ve dosyası hazırlanarak veya gerekli yerlere gönderilmeleri yapılmaktadır. Bu noktada gerekli kişilerin kararları doğrultusunda ise müracaatçılara karşı huzur evlerine kabul edilip edilmediği hakkında da mutlaka yazılı olarak bilgilerin verilmesi gerekmektedir.Huzur evlerinin ve bakım evlerinin yönetmenliği gereği huzur evi yatılı olarak kabul edilmek için müracaatta bulunan yaşlının Encümen kararı olmadan huzur evlerine yerleşmeleri ise kesinlikle mümkün değildir. İlgili olan belediyenin Ercümenlerinin olumlu kararlarından sonra yaşlı olan bireyler huzur veya bakım evlerine yerleştirilmektedir.

Huzurevi Ücretleri Ne Şekilde Belirlenir

Diğer yandan belediye tarafından huzur evlerine kabul işlemleri aşamasında bütün kabul işlemlerini tamamlayan yaşlı kişiler huzurevlerinde eğer ücretli olarak kalacaklardır. Buna göre huzurevlerinde yatışı olacağı gün 1 aylık oda ücretleri peşinatlı aynı zamanda ise 1 aylık oda ücretleri depozite ve ayrıca diğer gerekli işlemler için önceden huzur evlerinin hesaplarına para yatırmaları gerekmektedir.Huzur ve bakım evlerinde ücretli olarak bakımı yapılan yaşlıların ödeyecekleri bakım ücretlerinin miktarları ücretlerinin her yıl olarak yılsonlarında büyükşehir belediye meclislerince verilecek bir kararla günün en ekonomik şartları göz önünde bulundurarak yeniden tespitler edilmektedir. Buna göre ise huzur evi ve bakım evlerinde yılın birinci aylarında bu sistemler ise mutlaka uygulanmaya başlanır. Diğer merak edilen bilgilerden bir tanesi ise, huzurevlerinde ücretli kalan kişiler için aylık ödeme ücretleri ne kadardır sorusu olmaktadır. Buna göre huzurevlerinde ücretli olarak kalanlar iki ana binalardan oluşmaktadır ve her binanın da oda özellikleri farklı olması nedenleri ile aylık oda ücretleri oldukça farklılıklar göstermektedir.

www.huzurevi.com