Ağ Güvenliği

Ağ Güvenliği

Ağ Güvenliğinin Odak Noktaları

Günümüzün gelişen dijital dünyası ister bireysel ister kurumsal kullanıcılar verileri artık internette yani sanal ortamda saklamayı tercih etmektedirler. Bununla birlikte siber saldırı ve tehditlere karşı tüm veriler açık hedef haline gelmektedir. Ağ trafiğini de içine alan dijital veri ve varlıkları korumak, izinsiz ve yetkisiz kişilerin bu hassas verilere erişimini engellemek, erişim faaliyetlerini izlemek bu saldırıları önlemek için güvenlik protokolünü tanımlayan terim ağ güvenliği olarak karşımıza çıkar. Ağ güvenliği konusunda daha detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Ağ güvenliği, donanım ve yazılım teknolojilerin kapsar. Ayrıca sizi hedef alan tüm tehdit ve saldırıları önlemek ve üzere tasarlanır.

Ağ Güvenliğinin Avantajları

Kurumsal şirketler ve bireysel kullanıcıların hassas verilerine siber saldırı ya da tehditle erişmek isteyen kişileri uzak tutan ağ güvenliği bir stratejiye sahip olması gerekir. Bir ağ güvenliğinin stratejisinin üç ana odak noktası bulunmaktadır.

  • Koruma: Kullandığınız şirket içi ve şirket dışı ağ trafiğine ya da bireysel kullanıcıların ağ trafiğine yetkisiz kişilerin girmesini engellemek için tasarlanan araçlardır.
  • Algılama: Algılama yöntemi, ağ trafiğini analiz ederek hassas verilerinize erişmeden önce sorunları tanımlar.
  • Müdahale: Ortaya çıkan siber saldırı ve tehditlere anında tepki verme ve bu sorunu olduğunca çabuk çözme yeteneğidir.

Kurumsal firmalar için ağ güvenliği daha da büyük önem taşır. Şirketlerin hassas verileri korunması ile ilgili olabildiği gibi, genel performansın korumasına yardımcıdır. Bir şirketin düzenli ve devamlı olarak operasyonel yetenekler ve sağlam bir itibar etkin bir ağ güvenliğinin avantajlarındandır. Siber saldırıya maruz kalan şirketler kendi iç işlerine ve müşterilerine hizmet veremezler. İyi bir ağ güvenliğine sahip olunması şirketleri tüm bu olumsuzluklardan koruyacaktır. Kimlik hırsızlığı, kişisel bilgilerin çalınması gibi konular müşterilerin veri paylaşımı konusunda huzursuz etmektedir. Tam da bu noktada siber bir saldırı gerçekleşmesi durumunda müşterilerin birçoğu başka alternatif hizmetlere yönelecektir.