Öğrenci Açısından Akıllı Tahtaların Avantajı

Öğrenci Açısından Akıllı Tahtaların Avantajı

Bu sistemleri kullanarak öğrencilerin yaratıcılığının ortaya çıkması sağlanarak, sosyal iletişim bulunmada yeteneği de geliştirmektedir. Akıllı tahta ile bütün öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılıklarını vermektedir. Kendilerine güveni artar ve problem çözme ayrıca dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneklerini gelişir. Öğrenme zamanında tasarruf ederek, belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlıkları gelişerek artar. Önceki çözümleri bu sistem ile araştırırlar ve bunları yeni bir çözüm için de kullanabilme yetenekleri gelişerek, paylaşım duyguları artar, daha çok bilgiye ulaşmak imkanları da vardır

Öğretmen Açısından Akıllı Tahta Kullanımı

Öğretenler açısından akıllı tahta kullanımlarının birçok farklı avantajları vardır ve bilgisayar ortamında ki her türlü görseli, eğitim metaryeli olarak kullanabilirler. Zamandan önemli ölçüde tasarruf ederek, öğrencilerin derslere katılımlarını teşvik ederler. Aynı zamanda eğitimde görselliği geniş ölçüde kullanarak her zaman için kaliteli öğrenim sağlarlar. En önemlisi ise en sıkıcı ve zor olan dersleri dahi kolay ve zevkli bir hale getirerek öğrencilerin kısa sürede kavrayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Akıllı Tahtaların Diğer Avantajları Nedir?

Akıllı tahta kullanımı eğitim sisteminde yeni bir dönemi başlatarak öğrenci ve öğretmen açısından birçok yararı ve faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda teknolojiyi kullanan kurum imajını güçlendirir, sınıf ve okul başarı düzeylerini arttırmaktadır. Sınıf ortamında da yapılamayacak deneyler vb. görseller bu sayede interaktif olarak en etkili şekillerde yapılmaktadır.