2013 Yılında Ekonomik Büyüme İç Talepte Ağırlıklı Olacak.

2013 yılında. Türkiye ekonomisinde beklenen gelişmeler "2013 Makro ekonomik Beklentiler Paneli"nde konuşuldu. Panele konuşmacı olarak Dr. Murat Üçer, Doç.Dr. Refet Gürkaynak ve Dr. Tevfik Aksoy katıldı. Yapılan konuşmalarda olası riskler ele alındı. Konuşmalarda, 2012 yılının beklenenden daha olumlu olduğu, potansiyele yakın üretim yapıldığı, uyumlu maliye politikası uygulandığı takdirde, cari açığın büyümeden enflasyonun kontrol altına girmesinin ve 2013 yılında ekonomik büyümenin daha ziyade iç talepte ağırlıklı olacağının beklendiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye ekonomisini bekleyen riskler masaya yatırıldı.

Büyüme Hızında Gerileme Bekleniyor.

2013 yılının global büyüme açısından alacakaranlık kuşağına benzeten Aksoy, "Gün ağarmasıyla karanlık arasındaki ara noktadayız" dedi. İkinci çeyreğe kadar kötümser bir tablo çizerek dibe vurduktan sonra toparlanma beklediklerini söyledi. ABD'de mali uçurumun tamamen atlatılamayacağını ve büyüme hızında gerileme beklediklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin yurtdışına çok fazla bağlı olmasının da kendisini rahatsız ettiğini belirterek 2013 yılının mali politika açısından kritik bir yıl olacağını bildirdi. Dr. Murat Üçer ise ekonomide 2011 yılı sonunda oldukça karamsar bir görüntünün hakim olduğunu fakat enteresan bir ayrışma ile makro hikayenin beklediğinden fazla değişmemesine rağmen piyasa davranışının oldukça farklı olduğunu belirtti. Cari açığın daralmasının arkasında ithalattaki daralmanın da ciddi rol oynadığını bildirdi. Yatırımın çökmesiyle ithalatın da çöktüğünü ve Türkiye'nin bu dinamiği yenmesi gerektiğini dile getirdi ve son olarak "Büyüme görünümü belirsiz, faizler negatif, hane halkı borçlanması hızlı artıyor, şirketlerde açık pozisyon riski var, siyasi belirsizlik gibi faktörler de var. Bu faktörlerin çözülmesi durumunda büyüme görünümü düzelecek" dedi.

Doç. Dr. Refet Gürkaynak'a Göre Ekonomi 4,5 Büyüyecek.

Doç. Dr. Refet Gürkaynak ise, 2013 yılında temel politika aracının hükümet için büyüme olacağını kaydetti ve ekonominin 4-4,5 aralığında büyüyeceğini bildirdi. Yüksek işsizlik oranının garip bir şekilde Türkiye'de sorun olarak görülmediğini ve 11 milyon ev kadınının olduğu bir ülkede ne yapılırsa yapılsın üretimin bu kadar olduğunu söyledi. İşsizliğin düşecek yeri olmadığını belirterek, kadınların da iş gücüne katılımının artması gerektiğini dile getirdi. Son olarak ta, riskin biriktiğini fakat nereden patlayacağı konusunda bir veri olmadığını söyleyerek "Endişelenmek lazım, işler fazla iyi gittiğinde övünüyoruz. Fakat görüyoruz ki övünmeyen ülkeler daha başarılı oluyorlar" dedi.