Merkez Bankasının Görevi Nedir?

Merkez Bankasının Görevi Nedir?
Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti'nin  bankasıdır. En basit anlatımı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin para politikasından sorumlu olan kurumdur. Her ülkenin merkez bankası vardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihinde kurulmuştur. Devlet adına para basma ve para hareketlerini devlet adına düzenleme yetkisi Merkez Bankasının görevleri arasında yer alır.Merkez Bankası Ne İş Yapar?Merkek bankası yurt içindeki para dengesini sağlamakla görevlidir. Enflasyonu dengelemekle görevli olan Merkez bankası, bulunduğu ülkenin para değerini korumakla yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da Türk Lirası'nın değerini korumak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Merkez bankası para basma yetkisi olan tek kurumdur. Parayı piyasaya süren veya geri çeken kurum merkez bankasıdır. Ülkenin veznedarı olarak da kabul edebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yöneticileri Bakanlar Kurulu tarafından atanır.