Kösem Sultan Kimdir?

Kösem Sultan Kimdir?
Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli kadınlarından birisi de Kösem Sultan'dır. Rum asıllı ya da Bosnalı olduğu düşünülmektedir. 1589 veya 1590 yılında Anastasia adı ile dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Osmanlı Haremi'ne girmeden önceki hayatı ile ilgili çok fazla bilgi yok ne yazık ki. 15 yaşındayken I.Ahmet'e haseki oldu. Kösem Sultan IV. Murat, Süleyman, İbrahim ve Kasım adlı şehzadeleri dünyaya getirdi. Ayşe, Gevherhan, Fatma ve Hanzade Sultan isimli sultanlar da Kösem Sultan'dan doğmuştur.Kösem Sultan ve Osmanlı Devleti Kösem Sultam I.Ahmet zamanında devlet işlerine pek karışmadı. Siyasi işlere fazla karışmasa da I.Ahmet'e çoğu zaman sözünü geçirmeyi başarmıştır. I.Ahmet'in ölümü ile Kösem Sultan daha 27 yaşındayken dul kaldı. II.Osman zamanında devlet işlerinde etkinliği artan Kösem Sultan eski saraya gönderildi. Oğlu IV.Murat'ın 11 yaşında tahta çıkması ile birlikte Osmanlı Devleti'ni oğlu IV.Murat adına yönetme şansına sahip oldu. Kösem Sultan'ın saltanatı oğlu IV.Murat'ın büyümesi ve idareyi eline almasına kadar devam etti.