Kültür Nedir, Kültürün Öğeleri Nelerdir?

Kültür Nedir, Kültürün Öğeleri Nelerdir?
Kültür günlük hayatta sık sık kullandığımız bir kelimedir. Çoğu insan kültürü sadece okumuş, meslek sahibi olmuş kişiler için kullanır. Kültürlü insan denildiğinde akla ilk olarak eğitimli kişiler gelir. Aslında kültür sadece eğitim görmek için okula gitmek demek değildir. Kültür sosyolojik ve antropolojik açıdan incelenir. Sosyoloji, kültürün kökenini  değil, olayların, olguların ve yaşanmış pratiklerin, kişi ve grupların davranışını ve birbirleri ile olan ilişkisine etkisini inceler. Antropoloji ise kültürün gelişimini ve kökenini ortaya koymaya çalışır.Kültürün Öğeleri Kültürün aslı Latincedir. Latince'de tarlaya ekin ekmek ve süt mayalamak anlamında kullanılan bir kelimedir. Kültür, bir toplumun içinde var olan bilgi, alışkanlık, değer ölçüleri, görüş, inanç, zihniyet ile birlikte, o toplumun her türlü davraşını içine alan, toplumun genelinde görülen ve o toplumu diğer toplumlardan ayırmaya yarayan maddi ve manevi değerler bütünüdür. Örf, töre, adetler, gelenek ve görenekler bir toplumun kültürünü oluşturan ve toplum üzerinde etkili olan kültür öğeleridir.