Büzüşme Tankı Nedir?

Büzüşme Tankı Nedir?

Büzüşme Tankı Nasıl Olmalıdır?

Eşanjör sistemlerde ısı alışverişi sırasında iki farklı akışkan hazneye girer ve bu hazneye giren sıcak akışkan, ısısı düştükten sonra hacimsel olarak küçülür yani bir miktar büzüşür. Bu fiziksel olayın gerçekleştiği hazneye de büzüşme tankı denir. Büzüşme tankları sürekli ısı alıp geri kaybettiği için aşınımlara dayanıklı olmak zorundadır. Büzüşme tanklarıyla ilgili tüm bilgiye https://www.vefaheat.com/tanklar-2/genlesme-buzusme-tanklari/ sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu tank devamlı olarak sıcaklık farklarına maruz kalacak ve devamlı bir şekilde mikro çözünmeler gerçekleştirecektir. Bundan dolayı bu tankların bakımları zamanında yapılmalı ve takipli bir şekilde onarımı sağlanmalıdır.

Büzüşme Tankında Basınç Göstergesi

Büzüşme tankları içerisindeki akışkanın oluşturduğu basıncı karşılayabilecek kapasitede olmalıdır. Sıcaklık ve ısı gibi değişimlere dayanıklı olmasını istediğimiz kadar oluşacak basınç farklarına da dayanıklı olması önceliğimizdir. Günümüzde en çok kullanılan büzüşme tankı ise değiştirilebilir membranlı büzüşme tankıdır. Büzüşme tankları 8 litre ile 10000 litre kapasiteye sahip tanklardır. Bu tanklar genelde mühendislik açısından silindirik bir şekilde yapılmaya gayret gösterilir. Yatay ya da dikey bir tüp şeklinde kullanımları mevcuttur. Akışkan girişi 1’’ ile 4’’ arasında değişebilen borulardan sağlanır. Bu tankların yükseklikleri yaklaşık olarak 6 metreye kadar çıkabilmektedir. En küçük tank ağırlığı 2,8 kilogram olmakla birlikte en ağır tank 1920 kilogram civarlarındadır. Tanklarda basınç göstergesi bulunması zorunludur. Herhangi bir arıza durumunda ya da basınçtan kaynaklanabilecek sorunların erken teşhisinde bu göstergeler çok büyük önem arz eder. Basıncı artıp artık patlama durumuna gelebilecek bir tanka müdahale etmek yerine basıncı durmadan artan ve erken tespit edilen bu soruna uzman kişilerce müdahale etmek en doğru seçenek olacaktır. Büzüşme tanklarının bakım ve onarımları da kolay yapılabilmesi için tasarım aşamasında bunlara dikkat edilmesi gereklidir.