Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ülkenin başkanı demektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türkiye'de yaşayan herkesi temsil eder. Görev ve yetkileri Anayasa'da açık şekilde belirtilen Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Yeni anayasa ile halk tarafından seçilmeye başlanmıştır. Bir kişi iki defadan fazla cumhurbaşkanlığı yapamaz. Cumhurbaşkanı seçilen kişi bir siyasi partiye üye ise parti ile olan ilişkisi kesilir. Cumhurbaşkanlığı makamında parti temsilcisi olarak bulunmak mümkün değildir.Türkiye Cumhuriyeti'nin Görev Yapan Cumhurbaşkanları Türkiye'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'tür. Atatürk 29 Ekim 1923-10 Kasım 1938 arasında cumhurbaşkanlığı yaptı. Atatürk'ün ölümü ile birlikte TBMM başkanı Mustafa Abdülhalik Renda Atatürk'ün yerine bir gün cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı ise İsmet İnönü'dür. 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950'ye kadar görevde kaldı. Üçüncü cumhurbaşkanı Celal Bayar 22 mayıs 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar görevde kaldı. Dördüncü cumhurbaşkanı  Cemal Gürsel 27 Mayıs 1960-2 Şubat 1966 arasında görev yaptı. Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 28 Mart 1966'dan 28 Mart 19737 tarihleri arasında görev yaptı. Altıncı cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 1973 ve 1980 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Yedinci cumhurbaşkanı Kenan Evren 12 Eylül 1980-9 Kasım 1989 yılları arasında görev yaptı. Sekizinci cumhurbaşkanı Turgut Özal ise 9 Kasım 1989 yılında görevi teslim aldı ve 1993 yılına kadar göreve devam etti. Bundan sonra sırasıyla Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve son olarak 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı görevine gelmiş ve halen devam etmektedir.