Ürünlerden Numuneler Alınıyor.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TSE Belgesi için, firma yetkilisi tarafından başvuru yapılmalıdır. Gerekli evraklar ile başvuru yapılması halinde, en geç 1 aylık bir süre içerisinde, başvuruya konu olan ürünleri üreten firmanın üretim tesisleri, uzmanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaret sırasında, üretim tesisi ya da tesislerinin, belirlenmiş standartlara üretim yapıp yapmadığı belirlenmektedir. Tesis ya da tesislerin standartlara uygun bulunması durumunda, ürünlerden numune alınarak deney ve testler için gönderilmektedir. Laboratuarda yapılan test ve deneyler sonucunda, ürün ya da ürünlerin uygunluğu tespit edilir. Belirlenen kalite standartlarını sağlayan ürünlere TSE Belgesi verilir.

Belgenin Geçerlilik Süresi Uzayabiliyor.

Bu belgenin geçerlilik süresi, tüm firmalar için 1 yıldır. 1 yıl sonunda, belgenin geçerlilik süresinin uzatılması söz konusu olacaktır. Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği aralıklar ile yapılan kontrollerde, firmanın kalite standartlarını koruduğu görülürse, belgenin geçerlilik süresi de uzayacaktır. Belgenin hak edilmesinin ardından, tüm rutin kontrollerde, tesislerin incelenmesi yapılır. Ayrıca üretim tesislerinden veya ürünün satıldığı satış noktalarından numuneler alınarak teste tabi tutulabilmektedir. İstenilen standartları daima koruyan firmalar, belgelerini kaybetme riskini de taşımamaktadırlar.

www.tsebelgesi.com