Tasarımda Tazminat Nedir?

Tasarımda Tazminat Nedir?

Korunmayacak Tasarım Nedir?

Tasarımlardan meydana gelen hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahipleri, marka avukatı tarafından gerekli hizmetleri alarak mahkemeden tecavüzün giderilmesini, madde ve manevi olarak da zararlarının tazmini talep edebilmektedir. Tasarım haklarına tecavüz eden kişiler tarafından kötü şekillerde üretimleri ya da uygun olmayan tarzlarda piyasaya sürülmesi neticesinde tasarımların itibari zarara uğrarsa eğer, bu noktada tasarım hakkı sahipleri bu sebeplerden dolayı ayrıca tazminat isteyebilmektedir. Ayırt edici ve yeni niteliklere ve özelliklere sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzenini ya da genel ahlaka aykırı tasarımlar, teknik olan fonksiyonların gerçekleştirilmesinde, tasarımcılara, tasarıma dair olarak özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlükleri bırakmayan tasarımlardır. Aynı zamanda tasarlanan ya da tasarımların uygulandığı ürünlerin başka farklı ürünlere mekanik olarak da monte edilebilmek veya bağlayabilmek için de ancak belirli şekil ve biçimlerde ayrıca boyutlarda üretilebilen tasarımlar olmaktadır. Bilinmesi gerekmektedir ki bu şekillerde olan tasarımlar korunamaz ve tescil belgeleri de alınamaz. Ancak korunabilen ve tescil belgeleri alınan tasarım ve markaların korunması da danışman hukuk büroları ve marka avukatı tarafından sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için Tasarım Lisans İşlemleri Nedir?

Tasarım başvurusu ya da tescillerinden meydana gelen bütün haklar ulusal sınırların bütünü içerisinde ya da bir kısmında geçerli olacak şekillerde lisans sözleşmelerine konu olabilmektedir. Aynı zamanda ise lisans sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunlu olmaktadır. Bu hakların korunması ve gerekli olan bütün işlemlerde marka avukatı ve danışman hukuk büroları tarafından yapılmaktadır.