Veraset İntikal Nedir, Nasıl Yapılır

Veraset İntikal Nedir, Nasıl Yapılır
Veraset İntikal NedirVeraset intikal bir kimsenin ölümü üzerine kanuni misasçılarına mal varlığının intikal etmesi durumudur. Miras bırakan kişiye hukuk dilinde muris, ölen kişinin mirasçılarına ise varis adı verilir. Muris ile varis arasındaki miras ilişkisine ise veraset adı verilir. Medeni Kanun'a göre murisin birden fazla mirasçısı var ise bu kişilerin tereke mallar üzerinde iştirak halindemülkiyet hakkı bulunmaktadır. Her bir varis tereke mallarla ilgili karar verme ve hak beyan etme hakkına sahiptir.  Murisin mal varlığı üzerinde tüm mirasçılar eşit şekilde söz sahibidir. Mal taksim edilmediği müddetçe varisler söz konusu mal hakkında alınacak tüm kararları birlikte vermek zorundadır.Veraset İntikali Nasıl YapılırÖlen kişinin kanuni mirasçıları, murise ait ölüm belgesi ile birlikte mahkemeye başvurarak veraset ilamı alması gerekir. Bu belgede murisin miras olarak bırakmış olduğu tüm unsurlar listelenmektedir. Bu belgede kişinin mirasçılarına ait paylar açık şekilde belirtilmektedir. Veraset ilamı olmadan mirasla ilgili işlemlere başlanmamaktadır. Aynı şekilde çok fazla borcu olan ve ölen bir kişinin mirasçısı üç ay içinde mirası reddedebilir. Veraset intikali ile birlikte ölen kişiye ait tüm vergi borçları mirasçılarına geçmektedir. Miras kalan kişiler veraset intikal vergisi ödemek zorunda kalmaktadır. Bu vergi son yapılan düzenleme ile birlikte 3 yılda 6 eşit taksit halinde ödenmektedir.