Hisse Senetlerinde Ortakların Yükümlülükleri

Hisse Senetlerinde Ortakların Yükümlülükleri

Eski Hisse Senetlerinin Değiştirilmesi

Bütün hisse senetlerinin basımlarında filigranlı kağıt kullanılması durumlarında ve hallerinde ortaklıklar, kendilerine ait olan bütün filigranı veya aynı zamanda da borsa tarafından belirlenmiş olan ve temin edilmiş filigranlı kağıtları da kullanmakta yükümlü olmaktadır. Bu aşamalarda ise alanlarında ortaklıklar, kendi ihtiyaçları için temin ettikleri hassas kağıtların kendi hisse senetlerinin basımlarının belirli ve ilk amaçları dışında başkaları tarafından kullanılmasını önleyici tedbirleri almakla yükümlü oldukları gibi, bir önceki maddelerde de yer alan bütün kağıt teslimi ve baskılarda kullanılan bazı materyalin geri alınmasına ilişkin olarak hükümlere de uymak zor olmaktadır. Bütün ortaklıklarında hisse senetlerinin basımlarında yer alan müteakip, borsanın ilgili birimlerine aynı baskılarda niteliklere sahip olan hisse senetleri örneklerini, kupür adet ve numaralarını içeren bir belge ile birlikte tevdi ederler. Hisse senetleri borsada işlem gören bütün ortaklıklar bu tebliğlerin yayım tarihlerine en uygun şekillerde yapılması gerekmektedir.

Basım İşlemlerinin Amaç ve Kapsamları

Hisse senedi basımı alanlarında ise bütün senetlerin şekil şartlarına göre ve ilişkin tebliğ hükümlerine en uygun olarak bastırmamış oldukları hisse senetleri tebliği ve anılan tebliğ hükümlerine en uygun olarak bastırılmış hisse senetleri ile değiştirmek zorunda olmaktadır. Bu aşamalarda ise bütün söz konusu olan ortaklar hisse senetlerinin şekil ve şartlarına dair olarak tebliğlerin 1.maddesinin 2nci fıkrası ile tanınan bütün istisnalardan faydalanamazlar. Bu tebliğlerin yürürlüğe girmesinden sonra bütün hisse senetleri borsada işlem görmeye başlayan ortaklıklar da bütün hisse senetlerinin şekil şartlarına uyum sağlaması gerekmektedir. Bu tebliğlerin ilk amaçları resmi gazetelerde yayımlanmış bulunan tebliğler uyarınca yapılacak hisse senedi basımı alanlarında yapılan bütün işlemlerinde uyulması gereken temel kurallar ile bütün hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bütün ortakların hisse senetlerine ilişkin olarak bazı özel hususlar ve hükümlerde gerekli düzenlemeler arasında yer almaktadır. Fakat bu alanlarda ve konularda ise mutlaka uzman ve deneyimli olan kişilerden gerekli hizmetlerin ve bilgileri alınması gerekmektedir.

www.anlasmalimatbaa.com.tr