İtalyanca Kursunda Konuşma Sınıfları Nedir

İtalyanca Kursunda Konuşma Sınıfları Nedir

Çeviri Sınıfları Nedir

İtalyanca kurs eğitimlerinde konuşma sınıflarında bütün katılımcıların yani öğrencilerin günlük hayatlarında somut ihtiyaçlarını kısa sürede ve en etkili şekillerde dile getirebilirler. Ayrıca temel ifadeleri kullanabilme, basit ve rutin durumlarda konuşmaları başlatma, devam ettirme ve ayrıca sonlandırabilme kişinin kendisi ile iş ve yakın çevresi ile ilgili olarak duygu ve düşünceleri ifade edebilmektedir. Ayrıca kendini geçmişini ve bir başkasını tanıtabilme, gazete, dergi ve makaleler üzerine kişisel fikirleri basit anlatmalarda ifade edebilme gücüne sahip olurlar. Ayrıca güncel olan bütün konularda görüş ifade edebilme konularında kişinin dili kullanma yeteneğini pekiştirmeyi kısa sürede amaçlamaktadır. Aynı zamanda ise bilinmesi gerekmektedir ki İtalyanca kursu konuşma sınıflarına katılabilmek için 10. Seviye sınavlarından geçmiş olmak gerekmektedir. Bilinmesi gerekmektedir ki bu derslerde bütün öğrencilerin değişik ve farklı konularda yazılmış İtalyanca ve aynı zamanda Türkçe metinleri çok kısa sürede okuyup anlattıktan sonra sözlü olarak çevirmeyi kısa sürede ve en etkili şekillerde öğreneceklerdir. Diğer bir yandan ise öğrenciler çeşitli konularda ve şekillerde yazılmış ileri düzey metinleri, iki dilin farklı yapılarını göz önünde bulundurarak İtalyanca ’dan Türkçe ’ye çevirirler. Buna göre ise İtalyan ve Türk edebiyatlarından seçilen romanlar, öykü, şiir ve tiyatro metinlerinin çevrileceği bu derslerinde öğrencilerin edebiyat dillerinin özelliklerini, inceliklerini görmeleri sağlanmaktadır.

Eğitimlerde İtalyan Kültürü Nedir

Öğrenciler söz konusu olan metinlerin zor ve kolay dil yapılarını nasıl aktaracaklarını kısa sürede öğrenilirler. Aynı zamanda ise öğrenciler bağımsız olarak kendi seçtiklerini bir makale veya edebi metin çevirisini kısa sürede yapabilmektedir.Ortaçağdan yaklaşık olarak 20. Yüzyıla kadar olan dönemlerde işlenmesi ve aynı zamanda da birçok ünlü İtalyan yazarının eserlerinin incelenmesi ve tartışılmasını kısa sürede ve en etkili şekillerde kapsamaktadır. Ayrıca bilinmesi gerekmektedir ki İtalyanca kültürü yani sanat, edebiyat ve ticari kurslarına katılabilmek için mutlaka ve kesinlikle 10. Seviyelerin sınavlarından geçmiş olunması gerekmektedir. Aynı zamanda bu eğitimleri alacağınız yerlerin eğitim şekillerine mutlaka dikkat ederek konusunda uzman ve deneyimli yerlerden eğitim alabilirsiniz.

www.pianeta-italia.com